Menyn

@sohoplace

2 Soho Place, London, WC2H 8LS GB

@sohoplace Platsöversikt

Observera: Även om vi försöker att se till att denna platsöversikt är så nära den verkliga teatern som möjligt, kan det finnas små variationer. Kunder med specifika krav rekommenderas att diskutera med oss före bokningen för att undvika missförstånd.

dålig
utmärkt
STAGEStallsStallsStallsAAA1234567891011121314151617181920323130292827262524232221AAABBBB123456789101112131415161718192021222324252627284544434241403938373635343332313029BBCCC123456789101112131415161718192021222324252627282930313233345453525150494847464544434241403938373635CCCDDD12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940646362616059585756555453525150494847464544434241DDDEEE123456789101112131415161718192021222324302928272625EEEF12345678910111213141516171819FFirst BalconyFirst BalconyFirst BalconyAAAA1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738395958575655545352515049484746454443424140AAB34567891011121314151617181920212223BSecond BalconySecond BalconySecond BalconyAAAA1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344456564636261605958575655545352515049484746AAB34567891011121314151617181920212223B